ค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส ดุสิต

ค่าธรรมเนียมแบบชำระครั้งเดียว

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

มีค่าบริการ 4,000 บาทเมื่อสมัครเข้า และเป็นค่าธรรมเนียมการบริหารที่ไม่สามารถขอคืนได้

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าเมื่อลงทะเบียนครั้งแรกและยืนยันที่นั่งโดยโรงเรียน ไม่สามารถขอคืนค่าบริการนี้ได้

สามารถชำระเงินได้สองตัวเลือกดังนี้:

1. ค่าแรกเข้า

กลุ่มชั้นปี ค่าธรรมเนียม (บาท)
เนอสเซอรี่ – Year 6 80,000 / คน
อัตราครอบครัว 150,000 / ครอบครัว

2. Capital Levy

Capital Levy (ผ่อนชำระ) คือวิธีทางเลือกในการชำระค่าแรกเข้า โดยสามารถชำระ 25,000 บาทต่อเทอมต่อคน 4 เทอมแรกติดต่อกัน (หรือเท่ากับ Capital Levy สูงสุด 100,000 บาท)

ค่าเล่าเรียน

ในแต่ละปีการศึกษาจะประกอบไปด้วยสามเทอม และชำระค่าเล่าเรียนเป็นรายเทอม ค่าเล่าเรียนที่ชำระนั้นครอบคลุมถึงต้นทุนการดำเนินการของโรงเรียน ซึ่งรวมถึงค่าจ้างพนักงาน หนังสือแบบฝึกหัด อุปกรณ์การเรียนการสอน และหนังสือเรียน ใบแจ้งหนี้สำหรับค่าเล่าเรียนของเทอมถัดไปจะถูกส่งไปให้ผู้ปกครองสี่สัปดาห์ก่อนสิ้นสุดเทอมปัจจุบัน โดยกำหนดชำระคือก่อนเริ่มเทอมถัดไป

กลุ่มชั้นปี พาร์ทไทม์ / เต็มเวลา ค่าธรรมเนียมรายปี (THB) เทอม 1 (THB) เทอม 2 (THB) เทอม 3 (THB)
เนอสเซอรี่ ครึ่งวัน 3 วัน 230,170 95,900 76,720 57,550
เนอสเซอรี่ ครึ่งวัน 5 วัน 286,810 119,500 95,600 71,710
เนอสเซอรี่ เต็มวัน 5 วัน 382,800 159,500 127,600 95,700
อนุบาล เต็มวัน 437,510 182,300 145,840 109,370
Reception – Year 2 เต็มวัน 495,590 206,500 165,200 123,890
Year 3 – Year 6 เต็มวัน 521,660 217,890 173,890 130,420

ค่าธรรมเนียมสนับสนุนการเรียนรู้

จะมีค่าธรรมเนียมสนับสนุนการเรียนรู้ (หากจำเป็น) ตามสมควร ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนที่ต้องการหลังการประเมิน

ค่าธรรมเนียม ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาเพิ่มเติม

จะมีค่าธรรมเนียม EAL เพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่และต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามการประเมิน

ค่าธรรมเนียมรายปี (THB) เทอม 1 (THB) เทอม 2 (THB) เทอม 3 (THB)
ค่าธรรมเนียม EAL เช้า 78,000 32,500 26,000 19,500

อาหารกลางวันและขนม

 รายปี (THB) เทอม 1 (THB) เทอม 2 (THB) เทอม 3 (THB)
อาหารกลางวันและขนม 23,400 10,270 7,020 6,110

ค่ารถรับส่ง

โดยขึ้นอยู่กับเส้นทางรับหรือส่งนักเรียน โปรดติดต่อทีมรับสมัคร

การชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมชำระล่วงหน้าหนึ่งเทอม เมื่อเด็กลาออกจากโรงเรียน ผู้ปกครองจะได้รับเงินคืนเต็มเทอม ซึ่งเด็กจะต้องยังไม่เริ่มเรียนเทอมถัดไป หากเด็กเริ่มเรียนเทอมใหม่แล้วและลาออกก่อนครึ่งเทอม ผู้ปกครองจะได้รับค่าธรรมเนียมสำหรับครึ่งเทอมสุดท้ายคืน แต่หากเด็กได้เริ่มเรียนครึ่งเทอมหลังแล้ว แต่ลาออกก่อนจบเทอม จะไม่มีการคืนเงินตามสัปดาห์หรือวันที่เข้าเรียน

กำหนดชำระค่าเล่าเรียนสำหรับปีการศึกษา 2022/2023 ดังนี้:

เทอม 1 (THB) เทอม 2 (THB) เทอม 3 (THB)
29 มิถุนายน 2022 9 พฤศจิกายน 2022 10 มีนาคม 2023

 

Dusit School Fee Structure FY2022-2023