หลักสูตรอังกฤษในโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์

ที่โรงเรียนนานาชาติ ดุสิต เราใช้หลักสูตรอังกฤษและกรอบหัวข้อการเรียนรู้ในชั้นปฐมวัยเพื่อเป็นโครงสร้างการเรียนรู้ของทั้งโรงเรียน หลักสูตรที่หลากหลายและเข้มข้นทำให้นักเรียนได้มีพัฒนาการเรียนรู้ตามโครงสร้างที่ดี ตั้งแต่วันแรกของเนอสเซอรี่ ทั้งหลักสูตรอนุบาลนานาชาติสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี (EYFS)  จนถึงวันสุดท้ายของ Year 6 สู่มัธยมศึกษา

ตัวอย่างหลักสูตร

ทำไมถึงควรเรียนโรงเรียนนานาชาติ “หลักสูตรอังกฤษ” (British Curriculum) ที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส ดุสิต? เนื่องจากหลักสูตรของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีความก้าวหน้าจากความรู้เดิม สร้างความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ได้เรียนรู้ และมีโอกาสได้ใช้สิ่งที่เรียนรู้ในสถานการณ์ของชีวิตจริง

หลักสูตรประเทศอังกฤษ

หลักสูตรอังกฤษคือหลักสูตรที่เข้มข้น หลากหลาย และสมดุล ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษศาสตร์ และศิลปะ บนแนวทางที่มีโครงสร้างดีและมีความหมาย ในชั้นเรียน Key Stage 1 จำเป็นการผสมผสานระหว่างกิจกรรมแบบนำโดยครูแบบดั้งเดิม และการเรียนรู้แบบนำโดยเด็ก ซึ่งทำให้นักเรียนได้มีความสงสัยและสนใจตามธรรมชาติ ใน Key Stage 2 นักเรียนจะได้ทำตามหัวข้อที่จะมัดการเรียนรู้รวมกันในธีมหลักเดียว หลักสูตรจะมุ่งเน้นไปที่ทักษะการคิดเชิงลึกของนักเรียน และสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นอิสระและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การประเมินและการเรียนรู้ส่วนบุคคล

การประเมินนั้นส่งเสริมและช่วยเหลือการเรียนการสอนที่ดุสิต เมื่อเข้าใจถึงผู้เรียนแต่ละคนแล้ว เราก็จะสามารถให้การศึกษาที่ปรับแต่งเฉพาะ น่าดึงดูด และให้การสนับสนุนกับนักเรียนแต่ละคนได้ ในทุกห้องเรียนของเรา ครูจะใช้การประเมินระหว่างการสอนเพื่อให้มั่นใจว่าบทเรียนและคำแนะนำตรงกับความต้องการของนักเรียน และมีระดับความท้าท่ายที่เหมาะสม เราต้องการให้นักเรียนมั่นใจ รู้สึกว่าตัวเองคู่ควร และมีเป้าหมายเมื่อมาโรงเรียนในทุก ๆ วัน เราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีโอกาสสำเร็จเสมอ ไม่ว่าจะมีความถนัดหรือความสนใจด้านใด

การเรียนรู้แบบนานาชาติที่ดีที่สุด

หลักสูตรของเราให้โอกาสที่ไม่เหมือนใครและมีประโยชน์กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในชุมชนนานาชาติ Cognita ของเรา นักเรียนที่ดุสิตเพลิดเพลินกับโอกาสในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์กับโรงเรียนอื่นใน Cognita Group ซึ่งมีวิสัยทัศน์การศึกษานานาชาติเดียวกัน เป็นโอกาสในการเรียนรู้ไปด้วยกัน และสนับสนุนซึ่งกันและกัน แต่เราไม่ต้องการให้นักเรียนสูญเสียความเป็นไทยที่นี่ และเราได้ปรับแต่งหลักสูตรอังกฤษให้เข้ากับบริบทในประเทศไทย สรรสร้างโอกาสในการเรียนรู้นอกอาคาร สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีในทุกงานที่เราส่งมอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็ก ๆ จะได้รับการศึกษาที่หลากหลายและเข้มข้น

นักคิดระดับโลก

ในโลกที่เชื่อมต่อกันมากขึ้น เราทราบดีว่าเป็นเรื่องสำคัญในการเตรียมตัวนักเรียนให้พร้อมกับอนาคตอันเป็นสากล หลักสูตรของเราจะให้นักเรียนได้มีการคิดแบบใหม่เกี่ยวกับโลกรอบตัว และวิธีการสรรสร้างโลก ด้วยแบบเรียนที่สร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันและหลักสูตรที่สร้างขึ้นจากการเรียนรู้ในอดีต นักเรียนจะมีความตระหนักรู้ถึงโลกรอบตัวเป็นอย่างดี เราจะสอนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในชุมชนทั้งในพื้นที่และทั่วโลกในรูปแบบที่สร้างสรรค์และมีจุดมุ่งหมาย นักเรียนจะได้รับการสอนให้เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เชื่อมต่อกัน และเรียนรู้ที่จะยินดีกับสิ่งที่จะสร้างขึ้นได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติอนุบาล