โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ เขตดุสิต | เซนต์แอนดรูว์ส ดุสิต

ตั้งแต่เนอสเซอรี่จนถึงชั้น Reception โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ดุสิตของเราให้โอกาสในการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามความสนใจของเด็ก ครอบคลุมชุดทักษะในหลักสูตรอังกฤษ Development Matters’

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ดุสิต อายุ 2-5 ปี

ที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ดุสิต เราให้การสนับสนุนเฉพาะบุคคลและให้โอกาสำหรับผู้เรียนตัวน้อยในก้าวแรกของการศึกษา เด็กจะมีพัฒนาการที่รวดเร็วในช่วงปฐมวัย การวางพื้นฐานที่ดีที่สุดผ่านมาตรฐาน The Early Years Foundation Stage (EYFS) ทำให้เรามั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้เรียนรู้และพัฒนาในสภาพแวดล้อมที่แข็งแรงปลอดภัย เพื่อให้แสดงศักยภาพสูงสุดในฐานะนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม

เจ็ดหัวข้อการเรียนรู้และพัฒนาที่เป็นพื้นฐานการศึกษาในช่วงปฐมวัยของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญและทุกหัวข้อมีความเชื่อมโยงกัน

ดูลิงก์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและตารางเวลาตัวอย่าง

จุดเด่นของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ดุสิต เซนต์แอนดรูว์ส ดุสิต

การพัฒนาส่วนบุคคล สังคม และอารมณ์
การพัฒนาร่างกาย
การสื่อสารและภาษา
การเข้าใจโลกรอบตัว
การสื่อสารผ่านศิลปะและการออกแบบ
ตัวอย่างตารางเวลา

ทำไมต้องโรงเรียนอนุบาลนานาชาติเขตดุสิต เซนต์แอนดรูว์ส ดุสิต

เราวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้หลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติที่ ‘ต่อเนื่อง’ และ ‘ยกระดับ’ ซึ่งมีความยืดหยุ่นและมีเป้าหมายเฉพาะ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน ‘หลักสูตรต่อเนื่อง’ คือทรัพยากรและกิจกรรมที่นักเรียนสามารถเลือกเข้าถึงได้ และ ‘หลักสูตรยกระดับ’ ของโรงเรียนอนุบาลอินเตอร์คือการปรับเฉพาะที่ครูสามารถต่อยอดการเรียนรู้ในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนผ่านการเล่นและโครงการที่นำโดยตัวเด็กเอง

เรามุ่งเน้นในการพัฒนาประสบการณ์และทักษะในทุกแง่มุมของการเรียนรู้ ภายใต้กรอบหัวข้อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ครูจะสร้างความสนใจให้เด็กแต่ละคน โดยทำการสังเกตในช่วงการเรียนรู้บนพื้นฐานของการเล่น ความสนใจจะได้รับการต่อยอดผ่านเซสชันที่นำโดยครู กิจกรรมโฟกัส และการเรียนรู้ผ่านพหุประสาทสัมผัส กิจกรรมของเราเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ค้นหา พิจารณา สร้าง และค้นพบเส้นทางของตัวเอง ในหลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลอินเตอร์ การเรียนรู้แบบปรับเฉพาะบุคคลนั้นจะช่วยให้เด็กมุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่เหมาะสมกับวัยด้วยความเร็วของตัวเอง นี่คือโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ สำหรับเด็กๆทุกคน

สถิติที่สำคัญสำหรับโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ เขตดุสิต

30+

พนักงานชำนาญการปฐมวัย

135

จำนวนนักเรียนปฐมวัย

3

จำนวนห้องในแต่ละชั้นเรียน

1:4

เนอสเซอรี่: อัตราส่วนผู้ใหญ่ต่อเด็ก

1:6

อนุบาลศึกษา: อัตราส่วนผู้ใหญ่ต่อเด็ก

1:10

อนุบาลศึกษา: อัตราส่วนผู้ใหญ่ต่อเด็ก