โรงเรียนประถมนานาชาติที่มุ่งสร้างผู้นำ | เซนต์แอนดรูว์ส ดุสิต

ประถมศึกษาคือปีแห่งการสร้างอย่างเหลือเชื่อ เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนของเราพัฒนาทักษะและความเป็นอิสระในสภาพแวดล้อมที่มีการดูแลและสนับสนุน

ในช่วงประถมศึกษา นักเรียนจะได้ศึกษาในหลักสูตรอังกฤษต่อใน Key Stage 1 (5-7 ปี) และ Key Stage 2 (7-11 ปี)

อายุ 6-11 ปี

หลักสูตรของดุสิตจะครอบคลุมถึงการผสมผสานระหว่างทักษะทางวิชาการที่เข้มงวด ในขณะเดียวกันก็ยังได้มีโอกาสที่น่าตื่นเต้นจากการศึกษานอกอาคาร ครูที่มีประสบการณ์สูงของเรานั้นทำงานด้วยความภาคภูมิใจ ครูไม่เพียงแต่ทำการปรับหลักสูตรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน แต่ยังดูให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนมีแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น และได้รับการส่งเสริม

ครูจะเข้าหาด้วยคำถามซึ่งอ้างอิงจากการวิจัยและแนวทางปฏิบัติระดับโลกที่ดีที่สุด หลักสูตรและการเรียนการสอนของเรานั้นเสริมสร้างประสบการณ์ กระตุ้นความอยากรู้และการมีส่วนร่วม โดยพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ จิตสำนึกสำกล และความเป็นอิสระ มีการมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนความสงสัยของเด็กและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อช่วยให้เขาเป็นผู้เรียนรู้ที่เห็นอกเห็นใจและรอบรู้รอบด้าน

วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์
ดนตรี ศิลปะ และภาษา
พละศึกษาและการว่ายน้ำ
ทักษะการช่วยเหลือตนเองและสังคม และสุขศึกษา
ตัวอย่างตารางเวลา

เราเชื่อว่าการมุ่งเน้นไปที่ความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน โปรเจกต์ชุมชน และความยั่งยืน ทำให้นักเรียนของเรามีเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักเรียนจะถูกส่งเสริมให้เป็น ‘ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21’ โดยเราจะเน้นไปที่:

  • Creativity (ความสร้างสรรค์)
  • Collaboration (การร่วมมือ)
  • Communication (การสื่อสาร)
  • Critical Thinking (การคิดเชิงวิพากษ์)

เราดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนจะได้เห็นผลจากความพยายามที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงผ่านการเรียนรู้ในโปรเจกต์ที่มีความหมายและสร้างแรงบันดาลใจ นอกจากนั้นหลักสูตรยังถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน มีการตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้น เป็นผู้แก้ไขปัญหาที่แท้จริง และเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี โรงเรียนประถมศึกษาจะมุ่งเน้นไปที่ KS2 ซึ่งจะเตรียมนักเรียนสู่การเปลี่ยนผ่านทางการศึกษาด้วยแบบเรียนเฉพาะทางจากครูประถมศึกษา

สถิติที่สำคัญสำหรับชั้นประถม

22+

จำนวนผู้สอนหลัก

12+

จำนวนผู้สอนเฉพาะทาง

167

จำนวนนักเรียนประถมศึกษา

เรียนคณิตศาสตร์ทุกวัน

5

คาบเรียนภาษาต่อสัปดาห์

เรียนภาษาอังกฤษทุกวัน