St Andrew Blog post (1600 x 1200 px) (18)
May 28, 2024

หาคำตอบว่า ทำไมต้องเรียนอนุบาลนานาชาติ ที่เซนต์แอนดรูว์ ดุสิต

ในฐานะของการเป็นพ่อแม่ทุกคนการมองหาโรงเรียนอนุบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยให้กับลูกคืออีกเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพแบบรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ทางวิชาการ ทักษะการใช้ชีวิต การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน การเข้าสังคม และเรื่องอื่น ๆ ซึ่งกลุ่มโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษจึงพร้อมเป็นอีกคำตอบที่นอกจากลูกจะฝึกทักษะทางภาษาเพื่อต่อยอดของตนเองในอนาคตแล้ว ยังมีความพิเศษในอีกหลายด้านรออยู่ และทาง “โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ ดุสิต” โรงเรียนอนุบาลเขตดุสิต ยินดีเป็นทางเลือกชั้นยอดสำหรับพ่อแม่ทุกคน

ทำความรู้จักโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ ดุสิต

โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ ดุสิต โรงเรียนอินเตอร์ในกรุงเทพ ที่เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นโรงเรียนอนุบาลและประถมเขตดุสิต ทำเลตั้งอยู่กับพื้นที่ของพระราชวังจิตรลดา ปัจจุบันจัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียนนานาชาติประถมและอนุบาลแบบสหศึกษา รองรับนักเรียนทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 400 คน หลักสูตรการเรียนการสอนแบบ IB ตามแบบสหราชอาณาจักร และเป็นการเรียนภาคภาษาอังกฤษทั้งหมดเด็ก ๆ ทุกคนจึงได้ฝึกทักษะการสื่อสารตั้งแต่วัยเยาว์ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 – 11 ปี ใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อสร้างพัฒนาการชั้นยอดให้ทุกคนเติบโตอย่างมีศักยภาพสูงสุดบนเส้นทางที่เขาสามารถเลือกได้ด้วยตนเอง เป็นโรงเรียนอนุบาลนานาชาติชั้นนำของกรุงเทพ

ทำไมต้องเรียนที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติหลักสูตรอังกฤษ เซนต์แอนดรูว์ ดุสิต โรงเรียนอนุบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย 

พ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านอาจกำลังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการมองหา โรงเรียนอนุบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย ทำไมถึงต้องเลือกโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ ดุสิต นี่จึงเป็นการสรุปข้อมูลทั้งหมดเพื่อสร้างความมั่นใจแบบเต็มร้อย พร้อมยังสามารถยืนยันถึงมาตรฐานที่เด็กทุกคนจะได้รับ สร้างความแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป ยิ่งกว่านั้นยังสัมผัสถึงศักยภาพที่มากขึ้นเพื่อก้าวไปยังเส้นทางการเติบโตของตนเองได้อย่างสมบูรณ์แบบภายใต้ความคาดหวังของผู้ปกครองที่อยากให้ลูกได้เจอกับสิ่งดีที่สุดที่โรงเรียนอินเตอร์ในกรุงเทพ ซึ่งขอสรุปเหตุผลทั้งหมด ดังนี้

 1. การเรียนหลักสูตรจากอังกฤษ ฝึกทักษะด้านภาษา

อย่างที่อธิบายเอาไว้ว่าโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ ดุสิต เป็นโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษ เนื้อหาการเรียนทั้งหมดจึงทำตามแบบการเรียนการสอนของประเทศอังกฤษทุกประการ สิ่งที่นักเรียนทุกคนจะได้รับจึงไม่ใช่แค่เรื่องเนื้อหาการเรียนทั่วไป แต่ยังหมายถึงการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษแบบครอบคลุมรอบด้าน ตั้งแต่การสื่อสารในชีวิตทั่วไป เจาะลึกทั้งเรื่องการฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าการเรียนภาษาเป็นเรื่องสำคัญมาก หากใครได้ทักษะด้านนี้ก็มีสิทธิ์พัฒนาแบบก้าวกระโดดได้มากกว่าคนอื่น เช่น การไปเรียนต่อต่างประเทศ ได้งานทำในตำแหน่งที่ดี มีเงินเดือนสูง หรือการรับตำแหน่งระดับสูง แต่ตอนนี้เด็ก ๆ อาจยังอายุไม่มาก แต่การปูพื้นฐานเอาไว้ให้แข็งแกร่งจะช่วยสร้างบุคลากรที่ดี พ่อแม่สามารถเริ่มตั้งแต่วันนี้ได้เลย

 1. การผสมผสานวัฒนธรรมและความเข้าใจหลากหลายเข้าด้วยกัน

นักเรียนกว่า 400 คนของ St. Andrews International School Dusit มีหลากเชื้อชาติ ซึ่งเด็กแต่ละคนย่อมมีพื้นฐานการเติบโต ความเข้าใจ แตกต่างกันออกไป แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาในอีกมุมกลับกันพวกเขายังมีโอกาสได้สัมผัสกับวัฒนธรรม การเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากเดิม ถือเป็นการเพิ่มทักษะชีวิตที่ดีมากในระดับหนึ่ง สามารถผสานเอาเรื่องใกล้ตัวของตนเองและเพื่อน ๆ เข้าด้วยกัน ไม่เกิดการแบ่งฝักฝ่าย มีความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว เรียนรู้ความแตกต่างของผู้คน ช่วยให้การมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเรื่องง่ายมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นการยอมรับและถูกยอมรับจากผู้อื่นยังสร้างเกราะแห่งความแข็งแกร่งทางจิตใจให้เกิดขึ้นกับเด็กทุกคนอีกด้วย

 1. เด็ก ๆ จะได้พัฒนาศักยภาพของตนเองครบทุกด้าน

โรงเรียนนานาชาติประถมและระดับอนุบาลแห่งนี้มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก ๆ ทุกคนให้ครอบคลุมทุกด้านมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญหา จิตใจ (การพัฒนาตนเองส่วนบุคคล) พัฒนาการด้านสังคม และอารมณ์ สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีทัศนคติเชิงบวกกับสิ่งรอบตัว เสมือนเป็นกรอบในการใช้ชีวิตในแบบที่ตนเองต้องการ ไม่มีการบังคับให้ต้องทำในสิ่งที่ไม่ชอบ รู้จักจัดการกับอารมณ์ของตนเองเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พอใจ เพิ่มความเชื่อมั่น ความมั่นใจ รู้จักกำหนดเป้าหมายทีละขั้น แม้เป็นเพียงเรื่องเล็ก ๆ แต่ก็สามารถทำให้ตนเองมีความสุขได้

 1. การดูแลด้านโภชนาการและการนอนของเด็ก

การให้ความใส่ใจกับเด็ก ๆ ทุกคนของ St. Andrews International School Dusit ยังเน้นเรื่องของสุขภาพโดยรวมซึ่งเริ่มต้นง่าย ๆ จากการใส่ใจดูแลทางโภชนาการ ในแต่ละมื้อต้องมีสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอต่อร่างกายอย่างครบถ้วน สอนให้รู้จักการทานอาหารเพื่อสุขภาพ ใส่ใจดูแลร่างกายของตนเอง แต่ไม่ใช่การบังคับหรือสั่งห้าม เด็ก ๆ ทุกคนยังสามารถเลือกทานในสิ่งที่ตนเองชอบได้ตามปริมาณที่เห็นควร ไปจนถึงการนอนหลับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเด็กปฐมวัยที่จำเป็นต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอ เรื่องของโภชนาการและการพักผ่อนที่ดีจะช่วยสร้างร่างกายที่ดี พัฒนาตามระดับอายุที่ควรเป็น และยังส่งผลเชิงบวกทางด้านจิตใจของทุกคนอีกด้วย

 1. เสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย

อย่างที่อธิบายเอาไว้ว่าการดูแลเด็ก ๆ ทุกคนนอกจากเรื่องวิชาการแล้ว โรงเรียนอนุบาลดุสิตของเรายังมีการวางรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กทุกคนได้สร้างพัฒนาการที่ดีทางร่างกายอีกด้วยภายใต้จุดมุ่งหมายสำคัญในการทำให้พวกเขามีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกวัน การได้เคลื่อนไหวอย่างถูกต้องตามท่วงท่าที่ร่างกายควรปฏิบัติในช่วงปฐมวัย มีทั้งการสำรวจระบบประสาทสัมผัส เพิ่มความแข็งแกร่ง การทำงานอย่างสอดคล้องของอวัยวะ ทั้งหมดถูกดูแลและควบคุมโดยคุณครูที่มีทักษะแบบเฉพาะทาง ไม่ต้องกังวลใจเรื่องอันตรายใด ๆ ทั้งสิ้น

 1. การได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากประสบการณ์จริง

ด้วยการเป็นโรงเรียนอนุบาที่ดีที่สุดในประเทศไทย ลักษณะการเรียนการสอนนอกจากเน้นหลักสูตรวิชาการตามแบบฉบับ IB แล้ว ทางโรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเทศกาลเพื่อให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวผ่านประสบการณ์จริง การตัดสินใจ การฝึกฝน ลงมือทำด้วยตนเองทั้งหมด เช่น งานศิลปะ งานหัตถกรรม การจัดงานเทศกาลวันพิเศษ การสำรวจโลกใบน้อยของพวกเขาไปกับกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดเอาไว้ให้ เมื่อพวกเขามีความมั่นใจมากขึ้น การทำสิ่งต่าง ๆ ในอนาคตก็ไม่ใช่เรื่องยากให้ต้องกังวลใจอะไรเลย

 1. อัดแน่นด้วยความรู้ทางวิชาการ

สำหรับพ่อแม่ที่อยากให้ลูกได้ทักษะทางวิชาการเพื่อการสร้างอนาคตของพวกเขาเองอย่าพึ่งคิดว่าโรงเรียนอินเตอร์ในกรุงเทพจะเน้นการเรียนแบบภาคปฏิบัติ เพราะทางเซนต์แอนดรูว์ ดุสิต ยังคงเน้นย้ำในด้านวิชาการต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่แค่รายวิชาภาษาอังกฤษที่เด็ก ๆ ต้องได้พูดคุย หรือเรียนทุกวันเท่านั้น รายวิชาอื่นอันเป็นเนื้อหาสำคัญของการเรียนสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมทางโรงเรียนก็นำเอาเนื้อหาที่เด็กอังกฤษใช้มาสอนด้วยไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ฯลฯ เด็กทุกคนที่มีความตั้งใจด้านไหนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็สามารถพัฒนาความรู้ของตนเองแบบเจาะลึกได้เลย

 1. การจัดตารางเวลาเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของเด็ก

เรื่องของการออกแบบจัดตารางเวลาในแต่ละวันของเด็กทุกคนก็ถูกวิเคราะห์มาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มั่นใจว่าจำนวนการเรียน จำนวนการพักผ่อนในแต่ละวันเพียงพอ ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กทุกคน พวกเขาจึงรู้สึกมีความสุขทุกครั้งเมื่อเดินเข้ามายังโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษแห่งนี้ จำนวนเวลาเรียน การทำกิจกรรม การพักผ่อนหย่อนใจ การได้ใช้เวลาร่วมกับเพื่อนคนอื่น ๆ ทุกอย่างมีการประเมิน ศึกษา วิเคราะห์ และปรับใช้เพื่อเกิดศักยภาพสูงสุด

 1. บุคลากรทุกคนมีความน่าเชื่อถือ มากด้วยประสบการณ์

เรื่องของบุคลากรเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่อยากเพิ่มเติมให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนเกิดความมั่นใจและเลือกสมัครเรียนโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ ดุสิต ให้กับลูก คุณครู ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนผ่านการฝึกฝนในหน้าที่ของตนเองมาอย่างดี โดยเฉพาะคุณครูที่เน้นการสอนอย่างตั้งใจ มีการเตรียมเนื้อหา ลงลึกข้อมูลของเด็กทุกคนเพื่อพัฒนาความรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาต่าง ๆ ทุกอย่างเกิดขึ้นจากประสบการณ์ ความชำนาญ และความใส่ใจที่มีให้กับเด็กทุกคน มีการทดสอบเจ้าหน้าที่และคุณครูทุกตำแหน่งก่อนการสอนจริงเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ มั่นใจ ดูแลเปรียบดังบุตรหลานของตนเองตลอดการเรียนการสอนหากเลือกเรียนที่นี่ และยังมีอัตราส่วนของเด็กและผู้ใหญ่ที่เหมาะสมในการดูแลอย่างใกล้ชิด

 1. บรรยากาศน่าเรียน สิ่งแวดล้อมดีต่อเด็กทุกคน

นอกจากเรื่องของแนวทางการเรียน เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมในแต่ละช่วงเทศกาลสำคัญแล้ว บรรยากาศต่าง ๆ ภายในโรงเรียนยังตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเด็ก ๆ ทุกคนอีกด้วย พื้นที่ทุกจุดมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แบบครบครัน เช่น สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องสมุด เพิ่มใช้อุปกรณ์อันแสนทันสมัย มีพื้นที่ในการใช้ชีวิตที่ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมโดยรอบร่มรื่น ดีต่อสุขภาพของเด็กทุกคน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ควรได้รับไม่ว่าจะเรียนอยู่ในระดับชั้นไหนก็ตาม ซึ่งโรงเรียนอนุบาลดุสิตเข้าใจและคัดสรรเฉพาะสิ่งดีที่สุดเท่านั้น

 1. มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เข้ามามีส่วนร่วม

โรงเรียนอนุบาลเขตดุสิต St. Andrews International School Dusit ยังมีการนำเอาเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ร่วมกับการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตของนักเรียนทุกคนเพื่อความสะดวกสบาย ตอบโจทย์กับยุคสมัยใหม่ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งมากที่สุด สามารถนำไปปรับใช้กับตนเองได้อย่างดีที่สุด

ที่นานาชาติ ดุสิต ความอบอุ่น ความรักที่มีให้ คือหัวใจสำคัญที่เด็กทุกคนรู้สึกได้ เราคือโรงเรียนประถมที่ดีที่สุด

นอกจากเหตุผลทั้ง 11 ข้อที่บ่งบอกถึงความแตกต่างและสิ่งดี ๆ ที่ทำให้เราเป็นโรงเรียนประถมที่ดีที่สุด เด็กทุกคนจะได้รับจากการเรียนกับ St. Andrews International School Dusit โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษ สิ่งสำคัญที่ผู้บริหารยึดมั่นและส่งต่อให้กับครู เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงเรียนนั่นคือการมอบความอบอุ่น ความรัก ดูแลเอาใจใส่ให้กับเด็ก ๆ เปรียบกับพวกเขาทุกคนคือบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งในครอบครัว ไม่ใช่แค่การสอนในห้องเรียน หรือการดูแลผ่านกิจกรรมทั่วไปเท่านั้น แต่ทุกย่างก้าวที่เติบโตจะมีคนคอยเป็นหูเป็นตาแทนพ่อแม่ผู้ปกครองเสมอ

รูปแบบการเรียนจะมีทั้งสอนลักษณะกลุ่มขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีช่วงเวลาที่ปล่อยให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระอันถือเป็นพื้นฐานสำคัญของหลักสูตรการเรียนแบบอังกฤษเพื่อสร้างประสบการณ์ชั้นยอดและส่งเสริมทักษะ EQ การรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การรู้วิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดกับตนเอง เด็กทุกคนจึงสามารถสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลง ความแตกต่างเมื่อเขาอยู่ที่โรงเรียนในบางช่วงเวลากับการอยู่ที่บ้านซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องเจอ การได้เรียนรู้ก่อนจะมีผลดีในอนาคตเมื่อถึงเวลาต้องเข้าสังคม สร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ รู้จักการแบ่งปัน ความมีน้ำใจ และยังเสริมพัฒนาการทางร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนอีกด้วย

ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีปัญหาด้านความก้าวร้าวที่นานาชาติ ดุสิต

ผลลัพธ์สำคัญอย่างหนึ่งที่เด็กจะได้รับกลับไปเมื่อเลือกเรียนโรงเรียนอนุบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยของเรานั่นคือ การฝึกให้เด็ก ๆ ได้มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างมีเสรีภาพมากที่สุด ไม่มีสิ่งใดผิดหรือถูก ทุกอย่างจะได้รับการอธิบายอย่างเข้าใจ จากนั้นพวกเขาสามารถตัดสินใจเบื้องต้นด้วยตนเอง ครูจะคอยสังเกตและแนะนำให้ทุกอย่างดำเนินการถูกต้องตามทำนองครองธรรม การแสดงความคิดเห็น หรือการแชร์เรื่องราวต่าง ๆ ของเด็กทุกคนจะไม่ใช่ความก้าวร้าว แต่เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมที่ต้องเจอกับเรื่องแนวคิดที่แตกต่างกันอยู่เสมอ

ประสบการณ์อัดแน่นในการเรียนที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ ดุสิต

การได้พบเจอกับสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาในชีวิตและได้มีโอกาสลองทำด้วยตนเองจะช่วยเสริมประสบการณ์ชั้นยอดสำหรับเด็กทุกคน ทางโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ ดุสิต จึงเลือกนำเอาทักษะและแนวทางการเรียนการสอนแบบรอบด้านที่มีความครอบคลุมมาช่วยสร้างพัฒนาการที่ดีของนักเรียน การได้สำรวจสิ่งใหม่ เนื้อหาที่พวกเขาไม่เคยพบเจอมาก่อน การได้ทำกิจกรรมด้วยตนเอง เช่น ฝึกเข้าห้องน้ำ ฝึกทานอาหาร ฝึกทานขนม การเลือกอาหารที่ตนเองชอบ การนอนหลับในเวลาที่ดี หรือแม้แต่การเรียนด้วยเนื้อหาที่ไม่หนักเกินไปแต่ก็ไม่ได้ละทิ้งความเป็นวิชาการ ทุกอย่างหลอมรวมเอาไว้ในหลักสูตรของทางโรงเรียนทั้งหมด เชื่อว่าเด็กทุกคนต้องรู้สึกดี ขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองก็มีความสุขกับการเห็นลูกเติบโตไปในทิศทางที่เหมาะสม

การเลือกเรียนอนุบาลนานาชาติ เซนต์แอนดรูว์ ดุสิต โรงเรียนอินเตอร์ในกรุงเทพ เป็นเรื่องที่พ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนมากกำลังวางแผนอยากให้บุตรหลานของตนเองได้เข้ามาสัมผัสกับหลักสูตร แนวทางการสอนที่ครอบครัน ไม่ใช่แค่การเรียนด้านวิชาการ หรือการทำกิจกรรมทั่วไป แต่ยังได้ฝึกทักษะทั้งทางด้านภาษา การพบเจอกับสิ่งใหม่ของชีวิต ประสบการณ์ที่พร้อมสร้างตนเองให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง มีโภชนาการที่ดี ก้าวสู่การเรียนต่อกับโรงเรียนนานาชาติประถมเพื่ออนาคตอันแสนสดใสของตนเองได้เลย ดูหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ