St. Andrews ดุสิต โรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพ ที่ดีที่สุด
March 31, 2023

St. Andrews ดุสิต โรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพ ที่ดีที่สุด

โรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส ดุสิต เป็นโรงเรียนรวมแบบสหศึกษาที่เปิดกว้างเรื่องเพศอย่างอบอุ่น เราให้การดูแลเด็กตั้งแต่อายุ 2 ขวบ – 11 ปี โดยจัดการศึกษาที่เหมาะสมามช่วงวัยเด็กมายาวนานตั้งแต่ปี 2010 ซึ่งในอดีตเราดูแลนักเรียนเพียง 5 คนเท่านั้น จนในปัจจุบันมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 300 คนจากทั้งหมด 20 ชั้นเรียน

มากกว่ามาตรฐานของโรงเรียนนานาชาติทั่วไป แต่โรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส ดุสิต เป็นโรงเรียนที่อยู่ติดกับพื้นที่พระราชวังจิตรลดา เปรียบเสมือนอีกหนึ่งสังคมคุณภาพที่ผู้ปกครองสามารถวางใจให้เด็กๆ สามารถใช้ตามเวลาตามช่วงวัยได้อย่างเต็มที่ ทั้งด้านการเรียนรู้ การใช้ชีวิต มาพร้อมความปลอดภัยอย่างสูงสุด

เหตุผลที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส ดุสิต เป็นโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพ ที่ดีที่สุด เนื่องจากเราใส่ใจวิธีการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนที่อาจมีความถนัดแตกต่างกัน เราจึงมีการปรับหลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับสไตล์การเรียนรู้และความสามารถทุกประเภท โดยมุ่งหวังให้นักเรียนแต่ละคนสามารถพัฒนาและประสบความสำเร็จได้อย่างเต็มศักยภาพ

ในปัจจุบันนี้ เราดูแลนักเรียนทุกสัญชาติรวมกว่า 30 สัญชาติ และด้วยความที่เราใส่ใจในมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส ดุสิตจึงคัดสรรบุคลากรกว่า 110 เพื่อให้การดูแลนักเรียนของเราเป็นไปอย่างทั่วถึง ซึ่งบุคลากรทุกคนจะให้การดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยมีการผลักดันให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าเผชิญกับสิ่งท้าทายอย่างไม่ปิดกั้นการเรียนรู้ เพราะความสุขของเราคือการได้เห็นนักเรียนพัฒนาตัวเองในแบบที่พวกเขามั่นใจ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส ดุสิต โรงเรียน อินเตอร์ในกรุงเทพ

โรงเรียนอินเตอร์ในกรุงเทพ ที่เด็กๆเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข

เราเชื่อว่าการที่เด็กจะเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ พื้นฐานแรกคือการที่พวกเขาได้รับความรักความอบอุ่นอย่างเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่จากครอบครัวอย่างเดียวเท่านั้น แต่โรงเรียนก็ต้องมอบความรู้สึกดีๆ ให้กับพวกเขาเช่นกัน และเมื่อเด็กๆ มั่นคงทางความรู้สึกแล้ว พวกเขาจะเติบโตอย่างเฉลียวฉลาด ทั้งการสื่อสาร การปรับตัว การใช้ตรรกะความคิด การกล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ และยังให้พวกเขามองโลกในแง่บวกอีกด้วย

ด้วยเหตุผลในข้างต้น โรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส ดุสิต จึงไม่ได้เป็นแค่โรงเรียนที่ให้ความรู้นักเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เราเปรียบเสมือนสังคมอันอบอุ่นที่เน้นให้การดูแลเด็กๆ อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กแบบก้อนใหญ่ โดยอาศัยความร่วมมือของคุณครู คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง รวมถึงตัวนักเรียนเอง

โรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพ ที่เด็กนักเรียน ‘ทุกคน’ ได้รับการเอาใจใส่อย่างดีที่สุด

ขึ้นชื่อว่าเป็นเด็ก เราย่อมเข้าใจในธรรมชาติของพวกเขาที่มีความแตกต่างกันเสมอ โรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส ดุสิตไม่เคยจำกัดว่า เด็กเก่ง คือเด็กที่เรียนเก่งอย่างเดียวเท่านั้น เพราะเด็กบางคนก็ชอบร้อง ชอบเต้น ชอบเล่นกีฬา หรือมีความชอบด้านอื่นๆ ที่ค่อนข้างหลากหลาย ผนวกเข้ากับการมีคุณครูที่เข้าใจธรรมชาติของเด็กเป็นอย่างดี เป็นธรรมชาติของโรงเรียนอินเตอร์ในกรุงเทพ การเรียนการสอนของเราจึงเป็นไปในรูปแบบการเอาใจใส่พวกเขาให้มากที่สุด เพื่อให้เด็กผ่อนคลายพร้อมที่จะเรียนรู้ และมีความสุขที่ได้มาโรงเรียน เมื่อพวกเขารู้สึกดีกับตรงนี้แล้ว พวกเขาจะค่อยๆ เปิดใจกับการเรียนรู้อย่างไม่รู้สึกน่าเบื่อ ที่ รวมถึงไม่รู้สึกว่าความชอบหรือความสามารถของตัวเองไม่ด้อยไปกว่าใคร ขณะที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน อินเตอร์ในกรุงเทพแห่งนี้

โรงเรียนนนาชาติในกรุงเทพ ที่เปิดอิสระโลกแห่งภาษาอังกฤษอย่างไม่มีสิ้นสุด

เพราะการเรียนรู้บนโลกนี้นั้นกว้างใหญ่ไพศาล หากให้จำกัดความรู้ไว้เพียงบทเรียนใดบทเรียนหนึ่ง อาจไม่สามารถตอบโจทย์กับนักเรียนทุกคนได้ เพราะฉะนั้นโรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส ดุสิตจึงมีการคิดค้นรูปแบบการสอนใหม่ๆ อยู่เสมออย่างไม่หยุดพัฒนา เพื่อให้เด็กนักเรียนของเราได้เปิดรับความรู้ที่คลิกกับตัวเองมากที่สุด หากขาดตรงไหน เราจะเพิ่มเติมเข้าไป แต่ถ้าสิ่งไหนหนักเกินไปสำหรับพวกเขา เราก็จะปรับลดอย่างสมดุล เพื่อไม่ให้พวกเขารู้สึกแบกโลกที่หนักหน่วงไว้ทั้งใบ เราคือโรงเรียนอินเตอร์ในกรุงเทพที่เป็นมิตรกับทุกคน

ไม่เพียงเท่านี้ การมอบการศึกษาที่มีความสุขให้พวกเขา เด็กๆ จะเกิดแรงบันดาลใจในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ โดยไม่มีกำแพงไหนมาปิดกั้นความอยากเรียนรู้ โดยเฉพาะเรื่องภาษาอังกฤษที่ยังค่อนข้างมีกรอบในสังคมไทย แต่โรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส ดุสิต จะช่วยผลักดันให้พวกเขากล้าใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น เพราะเราเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละวัฒนธรรม ดังนั้นเราจึงมีการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน เพื่อสร้างความหลากหลายในการเรียนรู้ให้มากที่สุด ดูหลักสูตรอังกฤษในโรงเรียนนานาชาติ

โรงเรียนอินเตอร์ในกรุงเทพ กับหลักสูตร Early Years สำหรับวัยอนุบาล 2-5 ขวบ

เด็กวัย 2-5 ขวบเป็นวัยที่มีพัฒนาการรวดเร็วมากที่สุด ดังนั้นการศึกษาก้าวแรกของพวกเขาจึงต้องมีความลื่นไหลอย่างต่อเนื่อง การศึกษาในโรงเรียนอินเตอร์ ในกรุงเทพ จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด เพราะถ้าหากมีจังหวะสะดุดในหลักสูตรการสอน อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการเรียนรู้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส ดุสิตได้มีการออกแบบหลักสูตรสำหรับวัยอนุบาลอย่างครอบคลุมสูงสุดซึ่งตั้งอยู่บนมาตรฐานของ The Early Years Foundation Stage (EYFS) ที่ผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่าบุตรหลานของทุกท่านจะได้เรียนรู้อย่างเปิดกว้าง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร แข็งแรงทั้งสุขภาพกายและใจ พร้อมเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ ดูเพิ่มเติมได้ที่ หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ

ลักษณะการเรียนการสอนของโรงเรียนอินเตอร์ในกรุงเทพ

ที่โรงเรียนอินเตอร์ในกรุงเทพของเรา คุณครูจะดึงความสนใจของเด็กๆ ผ่านการเล่น และคอยสังเกตว่าเด็กแต่ละคนมีความชอบ หรือมีความสนใจในด้านไหน จากนั้นคุณครูจะต่อยอดการเรียนการสอนผ่านสิ่งที่เด็กๆ มีแรงบันดาลใจร่วมด้วย โดยมีกิจกรรมเรียนรู้ที่สนุกสนาน เพิ่มโอกาสให้นักเรียนอยากลองสิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นการปูทางให้พวกเขาเรียนรู้ตัวตน ค้นพบสิ่งที่ชอบได้ไวขึ้น และเมื่อพวกเขาเริ่มรู้ว่าตัวเองชอบอะไร นี่จะเป็นโอกาสสำคัญให้พวกเขาเดินทางตามความฝันอย่างเหมาะสมกับตัวเองในแต่ละช่วงวัย

โรงเรียนอินเตอร์ในกรุงเทพ กับหลักสูตร Primary ประถมศึกษา (สำหรับอายุ 6-11 ปี)

เมื่อเด็กๆ ได้รู้จักตัวเองมาบ้างแล้ว การเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษานานาชาติจะช่วยให้พวกเขาสร้างตัวตนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะโอกาสสำคัญสำหรับเด็กในวัยนี้คือพวกเขาจะยังคงเรียนรู้อย่างรวดเร็วและแบ่งความสนใจกับสิ่งรอบตัวได้อย่างอิสระโดยไม่มีอะไรมาปิดกั้น ดังนั้นโรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส ดุสิตจึงสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการเรียนรู้ มาพร้อมกับหลักสูตรประถมศึกษานานาชาติที่เข้มข้นขึ้น น่าตื่นตาตื่นใจขึ้น แต่จะไม่สร้างสภาวะการเรียนรู้ที่น่าเบื่อ เพื่อกระตุ้นให้พวกเขาอยากมาโรงเรียนทุกวันโดยไม่รู้สึกว่าการเรียนเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ นอกจากนี้คุณครูผู้สอนยังจะมีการปรับหลักสูตรเนื้อหาให้เหมาะสมกับการเข้าหาเด็กแต่ละคน เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้แบบตรงตามความต้องการ และไปในทิศทางเดียวกับความมุ่งมั่นตั้งใจของพวกเราว่าอยากเติบโตไปในทิศทางไหน ดูเพิ่มเติมกับหลักสูตรโรงเรียนประถมนานาชาติ

ลักษณะการเรียนการสอน

หลักสูตรประถมศึกษานานาชาติ ครูจะเข้าหาด้วยคำถามซึ่งอ้างอิงจากการวิจัยและแนวทางปฏิบัติระดับโลกที่ดีที่สุด เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเชิงวิพากษ์ จิตสำนึกสำกล และความเป็นอิสระ พร้อมทั้งกระตุ้นความอยากรู้และการมีส่วนร่วม ในขณะเดียวกันก็ยังสนับสนุนความสงสัยของเด็ก เพื่อให้พวกเขามีความรอบรู้อย่างรอบด้าน

 • Creativity (ความสร้างสรรค์)
 • Collaboration (การร่วมมือ)
 • Communication (การสื่อสาร)
 • Critical Thinking (การคิดเชิงวิพากษ์)

โรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพ St. Andrews ดุสิต วางรากฐานการศึกษาของเด็กๆ ที่พาพวกเขาไปได้ทั่วโลก

โรงเรียนเซนต์ แอนดรูว์ส ดุสิต โรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพ ‘ที่ดีที่สุด’ เรามุ่งมั่นวางรากฐานการศึกษาของนักเรียนอย่างเป็นสากล เพื่อผลักดันอนาคตของพวกเขาให้มีโอกาสสอบเข้าสถาบันที่ดีทั่วโลก โดยเรามีทีมสนับสนุนที่อัดแน่นด้วยคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นคุณครูมากประสบการณ์ และการวางแผนการศึกษาหลักสูตรอังกฤษที่ครอบคลุมถึงอนาคตพวกเขา นอกจากนี้เรายังมีการรองรับช่วงการเปลี่ยนผ่านของนักเรียน คือโรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส สุขุมวิท 107 ที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายของเรา โดยเราจะมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนสำหรับ 2 โรงเรียนนี้เพื่อให้พวกเขาได้พบปะเพื่อนๆ ในอนาคต ผ่านกิจกรรมสนุก การแข่งขัน การเยี่ยมชม และทริปค้างคืนที่น่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งเป็นการรับมือให้พวกเขาไม่รู้สึกกลัวการเปลี่ยนแปลง และเป็นการทำความคุ้นเคยกับคุณครูประจำขั้นคนใหม่ไปในตัวด้วย

โรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส ดุสิต โรงเรียนนานาชาติ เราคิดมาแล้วเพื่ออนาคตของผู้เรียน เพียบพร้อมทั้งด้านสังคม วิชาการ และสภาพแวดล้อมที่ดี ในขณะเดียวกันด้านสิ่งอำนวยความสะดวกยังถูกรังสรรค์เอาไว้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อรองรับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น

 • ห้องโถงกีฬาขนาดใหญ่ ควบคุมอากาศด้วยระบบเครื่องปรับอากาศ
 • สระว่ายน้ำแยกส่วนสำหรับผู้เรียนอนุบาลและผู้เรียนปฐมวัยโดยเฉพาะ
 • พื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียน อาทิ สนามเด็กเล่นวัยอนุบาล สนามเด็กเล่นวัยประถม และสวนบนดาดฟ้า
 • ห้องสำหรับกิจกรรมพิเศษ อาทิ ห้องทำอาหาร ห้องพัฒนาด้านประสาทสัมผัส
 • ห้อง ICT การเรียนรู้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
 • ห้องสมุดที่มีหนังสือให้เรียนรู้ตามความสนใจกว่า 8,000 เล่ม
 • สตูดิโอศิลปะและส่งเสริมด้านภาษา อาทิ ห้องเรียนเต้น ห้องดนตรี และห้องซ้อมดนตรี 3 ห้อง
 • ห้องเรียนไวท์บอร์ดแบบตอบโต้ คลาสเรียนที่ครบครันทั้ง Ipad และ Laptops พร้อมทั้งอีก 20 ห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ที่ดีที่สุด
 • และพื้นที่สร้างสรรค์ความรู้อื่นๆ อีกมากมาย

 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส ดุสิต โรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพ ที่ดีที่สุด ตั้งอยู่บนทำเลที่ดีที่สุด 253/1 สวรรคโลก สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เดินทางสะดวกสบาย พร้อมมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยด้วยระบบการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง (ข้อมูลเพิ่มเติม)